Nové foto


Sýkora modřínka 13
Srnec obecný 9
Krutihlav obecný 10
Pěnice černohlavá 4
Bramborníček černohlavý 3
Bramborníček černohlavý 2
Budníček menší 7
Špaček obecný 12
Kos černý 10
Špaček obecný 11
Ropucha obecná
Slavík modráček středoevropský 3
Lžíčák pestrý 1

Náhodná fotografieNové video

 

Naši ptačí sousedé

Share

Poloha mého bydliště není situována do druhově bohaté ptačí oblasti, jako je například jižní Morava, nebo rybniční pánve jižních Čech, ale i přesto, je zde v pahorkatině pod Orlickými horami doslova „kolem chalupy“ k vidění mnoho zajímavého z ptačího života. Letos to již bude 25 let, co jsme se nastěhovali do domu (přesněji řečeno statku) na okraji vesnice. Přímo z okna se nám naskýtá výhled na zahrady, louky, lesík, pasoucí se ovce, hnízdící špačky, vlaštovky, poštolky…, co víc si může milovník přírody přát.

Pravda, je zde i dost tvrdé práce, ale co kde přelétne, pípne, kam nosí kosák na hnízdo, mně přitom neunikne. Za tu čtvrtinu století nebyla nouze o zajímavé zážitky s ptačími sousedy, však v dobré polovině článečků na těchto stránkách se děj odehrává právě zde. Již delší dobu koketuji s myšlenkou, nějak souhrnně popsat všechny zde pozorované druhy. Některé záznamy mám v zápisnících, ty zajímavější byly vkládány do databáze na Birds.cz, ale většina jich je uložena jen v mé hlavě (nijak zvlášť spolehlivé uložiště). Stále mi chyběl nějaký ten kompletní seznam. Až v těchto dlouhých zimních večerech jsem se k tomu konečně „dokopal“. Možná k tomu přispělo právě to kulaté výročí doby sledování zdejších opeřenců, možná i věk autora, který spěje do hodnot, kdy se člověk snaží bilancovat.

Na počátku sepisování druhů jsem si musel ujasnit, jak velkou oblast sem zahrnout. Má to být určitá plocha, nebo nějaká vzdálenost od domu, nebo zapsat všechno kolem celé vesnice? Jde mi hlavně o to, abych sepsal co nám „létá u baráku“, takže metodiku jsem zvolil následující:

1. zjištěné druhy do vzdálenosti 150 metrů od domu – území nepravidelného tvaru o rozloze cca 1,5ha. Zahrada se starými ovocnými stromy, stoleté listnáče podél úvozové cesty, menší lesík, potok, dvě hospodářské budovy, zkrátka oblast, kterou mám na dohled a na doslech když vyjdu před dům. Na tomto poměrně malém území bylo za celou dobu zjištěno 41 hnízdících druhů a dohromady s protahujícími a zimujícími ptáky zde bylo zjištěno 77 druhů.

2. spíše pro zajímavost jsou doplněny druhy zaznamenané do vzdálenosti 500 metrů od domu. Územím je zhruba 1/3 kruhové výseče vybíhající ven z vesnice o rozloze cca 30 ha. Jedná se o členitou krajinu s remízky, úvozy polních cest, pastvinami, loukami, v nadmořské výšce 360 - 418m. Tímto se seznam rozšiřuje na 51 hnízdících a na 95 celkem zastižených druhů, přičemž téměř každým rokem jsou zaznamenávány druhy nové.

Pro dokreslení popisu prostředí připojuji panoramatickou fotografii pořízenou od domu, spojenou ze sedmi obrázků.

 

 

Občas se najde čas i na nějaké to fotografování a jak vyplývá z předchozích řádků, výběr objektů je zde široký. Pro tento příspěvek jsem sestavil jakýsi TOP 10 – výběr fotografií, které mě nejvíce potěšily, ať už pro vzácnost druhu v této lokalitě, nebo jen pro radost, že tu s námi žijí. Zúžit výběr jen na desítku bylo ale docela těžké.

 

Rehek zahradní - často obsazuje polobudky umístěné na hospodářských budovách.

 

 

Vlaštovka obecná - pravidelně hnízdí v garáži naproti domu. Na jaře se často staří ptáci vracejí na stejné hnízdo, jak bylo v minulosti zjištěno kroužkováním.

 

 

Krutihlav obecný - na jaře občas prohlíží budky vyrobené z dutých kmenů umístěné na zahradě. Nejbližší hnízdění bylo zjištěno v přirozené dutině 400m od domu.

 

 

Strakapoud malý - ojediněle se objevil v blízkosti krmítka. Krmení mláďat v dutině bylo zaznamenáno ve vzdálenosti 1,5 km.

 

 

Poštolka obecná - v budce ve štítu stodoly hnízdí již 25 let, nevynechaly ani jeden rok.

 

 

Cvrčilka říční - v roce 2014 po několik dní zpívala u zarostlého potoka - no, nevyfoťte ji. Snad tam i hnízdila.

 

 

Sedmihlásek hajní - neúnavný zpěvák v zarostlých zahradách.

 

 

Ťuhýk obecný - v údolí s pastvinami a porosty trnitých keřů hnízdí každoročně kolem 15 párů.

 

 

Pěnkava jikavec - každou zimu se objevuje v okolí krmítka.

 

 

Brhlík lesní - nedaleký lesík s množstvím dutin nabízí mnoho hnízdních příležitostí. Ojediněle obsadí i vyvěšenou budku.

 

 

Na závěr již zmiňovaný seznam - pěkně podle abecedy. Pro přehlednost byly připojeny následující zkratky charakterizující výskyt jednotlivých druhů:

HP - hnízdění pravidelné, každoroční, nebo alespoň ve více než v polovině z celkového počtu hnízdních sezón

HV - hnízdění vzácné, zjištěno jen v některých letech

ZP - zimování pravidelné

ZV - zimování vzácné

TP - na tahu pravidelně, zahrnuty i druhy, které hnízdí v širším okolí a nad sledovaným územím pravidelně přeletují

TV - na tahu vzácně, zahrnuty i druhy, které hnízdí v širším okolí a nad sledovaným územím občas přeletují (ne každoročně)

500m - druh byl zaznamenán ve vzdálenosti 150 – 500m od domu

 

Zápisy u konkrétních druhů pak lze číst například takto:

Ťuhýk obecný  TV   HP  500m  -  "do vzdálenosti 150 metrů od domu se vzácně objevuje na tahu a do vzdálenosti 500 metrů pravidelně hnízdí"

 

Bažant obecný   ZV

Bělořit šedý   TV 500m

Bramborníček hnědý   TV

Brhlík lesní   HP   ZP

Brkoslav severní   ZV

Budníček lesní   TV 500m

Budníček menší   HP

Budníček větší   TV 500m

Cvrčilka říční   HV 500m

Cvrčilka zelená   TV 500m

Čáp bílý   TV

Čáp černý   TP

Čejka chocholatá   TV

Červenka obecná   HP

Čížek lesní   ZP

Dlask tlustozobý   HV

Drozd brávník   TP 500m

Drozd cvrčala   TV

Drozd kvíčala   HP

Drozd zpěvný   HP

Holub hřivnáč   HP

Hrdlička divoká   HV 500m

Hrdlička zahradní   HP

Husa sp.   TV

Hýl obecný   HV

Chřástal polní   TV 500m

Jiřička obecná   HV

Kachna divoká   TP

Káně lesní   TP   HV 500m

Kavka obecná   TV

Konipas bílý   HP

Konipas horský   HP

Konipas luční   TV

Konopka obecná   HV

Koroptev polní   TV

Kos černý   HP

Krahujec obecný   TP

Králíček obecný   TP

Krkavec velký   TP

Krutihlav obecný   TV   HV 500m

Křepelka polní   HV

Křivka obecná   TV

Kukačka obecná   HV 500m

Labuť velká   TV

Ledňáček říční   TP

Lejsek černohlavý   TV

Lejsek šedý   HP

Linduška luční   TV

Mandelík hajní   TV 500m

Mlynařík dlouhoocasý   TP            

Ořešník kropenatý   TP

Pěnice černohlavá   HP

Pěnice hnědokřídlá   HP 500m

Pěnice pokřovní   HP

Pěnice slavíková   HV

Pěnice vlašská   HV 500m

Pěnkava jikavec   ZP

Pěnkava obecná   HP

Pěvuška modrá   HP

Poštolka obecná   HP

Puštík obecný   HV

Racek chechtavý   TV

Rákosník zpěvný   HV 500m

Rehek domácí   HP

Rehek zahradní   HP

Rorýs obecný   TP

Sedmihlásek hajní   HP

Skřivan polní   TP

Sojka obecná   HP

Stehlík obecný   HP

Straka obecná   HP

Strakapoud malý   TV

Strakapoud prostřední   TV

Strakapoud velký   HP

Strnad obecný   TP   HP 500m

Střízlík obecný   HP

Sýkora babka   HP

Sýkora koňadra   HP

Sýkora lužní   TV

Sýkora modřínka   HP

Sýkora úhelníček   ZV

Šoupálek dlouhoprstý   ZV

Špaček obecný   HP

Ťuhýk obecný   TV   HP 500m

Ťuhýk šedý   TV 500m

Vlaštovka obecná   HP

Volavka popelavá   TP

Vrabec domácí   TV

Vrabec polní   HP

Vrána obecná šedá   TV

Výr velký   TV

Zvonek zelený   HP

Zvonohlík zahradní   HV

Žluna zelená   HP

Žluva hajní   HV                       Free Web Hosting

Seznam galerií

 TOPlist

 Fatbirder's Top 1000 Birding Websites